Militare Line

Postavljanjem viskoih ciljeva pri proizvodnji svake komponente, korištenje najboljih materijala temeljnji je cilj Anonimovog koncepta, koji je možda najjasnije iznesen u ovoj kolekciji. Pridavanjem izuzetne važnosti primarnim funkcijama unutar satnoga mehanizma, te stvaranjem superiornoga dizajna stvorena je nadasve vrijedna moderna linija.