Profil tvrtke Garmin

Već desetljećima, Garmin je predvodnik u stvaranju GPS uređaja te bežičnih uređaja i aplikacija dizajniranih za ljude koji žive aktivnim stilom života.
Kao vodeći svjetski proizvođač satelitske navigacije od 1989. godine, kreira, proizvodi i prodaje navigacijske, komunikacijske i informacijske uređaje te aplikacije – od kojih je većina opremljena GPS tehnologijom. Garmin proizvodi navigacijske uređaje za cestu, more, sport i rekreaciju, za boravak u prirodi, te za avijacijsku namjenu.